Ångesthjälpen Ung
Internetbehandling för ungdomar med ångestproblematik

OBS! Anmälan till studien är nu stängd (januari 2020)


Internetbehandling för ångestsyndrom

En behandlingsstudie inom ramen för ett psykologexamensarbete


Projektet Ångesthjälpen Ung syftar till att undersöka effekten av ett internetbaserat behandlingsprogram som baseras på KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för ungdomar med ångestsyndrom.

Vi söker dig som:

 • Känner igen dig i ett eller flera av följande symtom:
 1. Brukar känna en stark oro i sociala sammanhang.
 2. Tänker ibland att du oroar dig för det mesta i livet.
 3. Flera gånger plötsligt har känt en oväntad och stark rädsla, kanske samtidigt som du fått kroppsliga symtom som hjärtklappning, svettningar, illamående och yrsel.
 4. Blir rädd eller får stark ångest när du åker buss/tåg eller vistas på slutna platser, alternativt har svårt att gå hemifrån själv.
 • Är mellan 15-19 år.
 • Kan avsätta cirka 2h/vecka, i 10 veckor.
 • Besitter tillräckliga kunskaper i svenska.
 • Har tillgång till dator, telefon eller surfplatta med internetuppkoppling.
 • Inte deltar i någon annan psykologisk behandling för ovanstående eller relaterade problem.
 • Inte lider av djup depression eller självmordstankar: Om du mår mycket dåligt eller känner att du inte orkar mer ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning, eller ringa 112.

Om projektet

Den vetenskapliga studien som behandlingen ingår i syftar till att utvärdera effekten av Ångesthjälpen Ung, det program som du under behandlingen kommer använda dig av. Behandlingen kommer att genomföras under våren 2020 i tio veckor och avser hjälpa personer som lider av paniksyndrom, agorafobi, social ångest och generaliserat ångestsyndrom. Behandlingen är gratis och genomförs via internet. För att kunna delta i behandlingen behöver du antingen en smartphone, surfplatta eller dator med internetuppkoppling. Du måste vara mellan 15-19 år för att delta. Behandlingen sker på svenska.

Under "Information" i menyn högst upp på sidan, finns mer information om studien. Det är viktigt att du läser informationen. Därefter kan du anmäla intresse för att delta i behandlingen via länken "Anmäl intresse" i menyn högst upp på sidan. Du anmäler intresse genom att fylla i din mejladress. I början av januari 2020 får du via mejl tillgång till ett formulär, där du först får en möjlighet att lämna ditt samtycke till deltagande, och därefter tillgång till olika frågor och formulär att fylla i. Utifrån svaren på dessa bedöms om behandlingen är lämplig för dig. Om så är fallet följer en fördjupad bedömning, och du kommer att kontaktas av en forskningsledare via telefon för att genomföra detta. Forskningsledaren kommer att ringa från dolt nummer. Därefter görs en sammanvägd bedömning där det beslutas om du kommer att inkluderas i studien och erbjudas behandling. Alla som söker till projektet kommer tyvärr inte att kunna inkluderas, men oavsett så kommer du att kontaktas av en forskningsledare med besked om deltagande och förklaring till varför du eventuellt inte kunde delta.

Ansvarig forskare för projektet är:
Timo Hursti, docent, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Tel: 018 471 78 42 E-post: timo.hursti@psyk.uu.se